Menedzsment

Menedzsment

Menedzsment

Dr. Kacskovics Imre - szakmai projektvezető, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Természettudományi Kar 

Kacskovics Imre 1987-ben diplomázott az Állatorvos-tudományi Egyetemen, ahol 1998-ban szerezte meg doktori fokozatát. 1991-1994 között az Egyesült Államokban volt posztdoktor, ezt követően meghívott kutató a svéd Karolinska Intézetben. 2001-2007 között főtitkára, 2010-2013 között alelnöke, majd 2013-2016 között elnöke volt a Magyar Immunológiai Társaságnak. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus közgyűlési képviselője, valamint az ELTE Szenátusának tagja. 2016-tól a Nemzetgazdasági Minisztérium szakértője, közreműködik az Irinyi Terv által meghatározott egyik kiemelten támogatott terület, a biotechnológiai cselekvési terv megalkotásában. 2017-2018-ban az NKFIH meghívására részt vett a nemzeti KFI stratégia megújításában.

2006 őszétől dolgozik az ELTE Immunológiai Tanszékén, 2015-tól tanszékvezető egyetemi tanár, ill. a Peter S. Freudenthal immunológiai professzora. Kutatásai központjában a humorális immunválasz, ill. az antitestek állnak. 2013-ban sikerrel védte meg az MTA doktori értekezését, amely az ellenanyagok termelődésének szabályozásáról szól. Kacskovics Imre több mint 50 tudományos publikációt írt, amelyek összesített impakt faktora >210, Hirsch indexe 26. (Összes publikáció: PubMed MTMT Google) 2011 óta kutatási feladatokat végez a Richter Gedeon Nyrt részére, amelyek a Richter jelenlegi egyik legfontosabb kutatás-fejlesztési tevékenységéhez, a bioszimiláris monoklonális antitestek fejlesztéséhez kapcsolódnak.

Kacskovics Imre kollégáival együtt 2007-ben egy olyan új eljárást fejlesztett ki, amelynek révén genetikailag módosított állatokban jelentősen növelni lehet az ellenanyagtermelés hatékonyságát. Az eljárás hasznosítására 2007-ben megalapították az ImmunoGenes Kft-t, majd 2012-ben az ImmunoGenes-ABS Zrt, amely cégeket jelenleg is vezeti. A cégek kutatási, diagnosztikai és terápiás ellenanyagokat, ill. génmódosított állatokat fejlesztenek.

Molnár Judit - projektmenedzser, a FIEK operatív munkájának irányítója 

Jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel rendelkezik. Közgazdaságtudományi tanulmányait Európai Integráció szakirányon szerezte, majd ezt egészítette ki az ELTE jogi továbbképzőjénél szerzett jogi szakoklevéllel. Az Egyetemi végzettség megszerzése óta a terület- és a vállalkozásfejlesztés terén szerzett szakmai tapasztalatokat. 18 éve foglalkozik európai uniós és magyar vállalkozás-, terület- és vidékfejlesztési projektek tervezésével és végrehajtásával. Jól ismeri a magyar és az európai uniós regionális politikát, valamint a területfejlesztés általánosan alkalmazott eszközeit. Szakmai tapasztalatait Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál, majd egy profitorientált vállalkozásnál szerezte, ahol nem csak vezető szakértő, hanem ügyvezető, az operatív munka irányítója is volt. 

Szakmai pályafutása alatt tapasztalatokat szerzett projektek előkészítése, tervezése, pályázatok készítése, menedzselése, pályázatok értékelése, monitoringja terén, tapasztalata van programok értékelésében, stratégiai környezet vizsgálatok lefolytatása terén. Jelentős projektjei között HEFOP program keretében országos szinten fogta össze és koordinálta több mint 50 szakértő projektek szakmai és pénzügyi monitoring tevékenységéhez kapcsolódó munkáját, részt vett a 2014-2020 időszak határmenti többoldalú programjainak tervezésében, felelőse volt stratégiai körnezet vizsgálatok - az EU vonatkozó rendeletei szerinti folyamatának - lebonyolításáért, a vizsgálati jelentések elkészítéséért, több millió euro nagyságrendű projektek előkészítésért. Szakmai múltja során több mint 250 határmenti és további hazai projektek szakmai értékelését végezte.


Bővebben a FIEK humánerőforrás és infrastrukturális alapjairól