Küldetésünk

Az ELTE Biotechnológia FIEK küldetése

Az ELTE Biotechnológia FIEK (BIOTech FIEK) fenntartható működésének három pillére: 1. szolgáltatást végző molekuláris biomarker laboratórium; 2. új molekuláris biomarkerek kifejlesztése; 3. a kutatócsoportok biotechnológiai tudására és készülékeire épülő K+F+I szolgáltatás.

Célunk, hogy az ELTE TTK és az MTA TTK kutatócsoportjaiban meglévő magas színvonalú szellemi potenciál és műszerpark hatékonyabban és eredményesebben hasznosuljon a biotechnológiai, gyógyszer-biotechnológiai szektor és az egészségügy igényeinek megfelelően. Olyan K+F+I bázist tervezünk létrehozni, amely nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő biotechnológiai tudást és szolgáltatást képvisel. Ez kiválthatja a hazai cégek jelenleg csak külföldi partnerektől beszerzett kutatás-fejlesztéseit, valamint megalapozhatja a külföldi cégek hazánkban megvalósuló fejlesztéseit. Az alábbiakban röviden kifejtjük a fent említett három pontot.

1.

A BIOTech FIEK első célja, hogy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) pályázatának (FIEK_16-1-2016-0005) megfelelően a jelenlegi konzorciumi tagokkal (vezeti az Eötvös Loránd Tudományegyetem, tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja, a Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zrt., valamint a CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft.) közösen megvalósítsa a „Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében” című projektet, ill. a támogatási időszakot követően önfenntartó egységgé alakuljon.

A projekt egy akkreditált molekuláris biomarker laboratóriumot hoz létre, amelyben a gyógyszeripar és az egészségügy számára végez genetikai és sejtbiológiai vizsgálatokat már most is ismert, illetve a későbbiekben kifejlesztendő módszerekkel. Eddigi piackutatásunk és jelenlegi ismereteink alapján optimisták vagyunk: nagyszámú hazai és külföldi megrendelésre számítunk, ami önmagában is biztosítani fogja a BIOTech FIEK önfenntartó működését.

2.

A projektbe olyan kutatócsoportokat integráltunk, amelyek tagjai motiváltak arra, hogy tudásukat a biotechnológiai, gyógyszer-biotechnológiai szektor és az egészségügy érdekében kamatoztassák. Ezek a kutatócsoportok olyan molekuláris biomarker kutatás-fejlesztéseket végeznek, amelyek potenciálisan új módszerekkel gazdagíthatják a személyre szabott diagnosztikát és terápiát. Az újonnan kifejlesztett módszereket, a megfelelő hatósági engedélyezést követően, hasznosíthatjuk egyfelől úgy, hogy integráljuk azokat az akkreditált laboratóriumban, másfelől értékesíthetjük azokat, a megfelelő oltalmi védelmüket követően. E fejlesztések egészség-gazdaságtani elemzéseit is megkezdtük Kaló Zoltán professzor (az ELTE TÁTK intézetigazgatója és a SYREON Kutatóintézet vezetője) segítségével.

3.

Ezen fejlesztések ugyanakkor arra is alkalmasak, hogy a BIOTech FIEK piaci kompetenciája (szaktudás, piaci motiváltság, műszerpark) erősödjön. Ez alatt azt értjük, hogy a kutatócsoportok szaktudásának hasznosulása nem kizárólag a FIEK pályázatban az általuk célként megjelölt és kifejlesztendő molekuláris biomarkerekre szorítkozik, hanem a tudásukra épülő egyéb biotechnológiai tevékenységükkel is kiegészül. Mindezekből olyan szolgáltatási portfóliót kívánunk létrehozni, amellyel a hazai és külföldi biotechnológiai, molekuláris biomarker piacon is megjelenhetünk.

Ezért merült fel, hogy a BIOTech FIEK az NKFIH által támogatott FIEK projekt megvalósítása mellett bővüljön ki más az ELTE és az MTA TTK-n futó biotechnológiai programokkal, annak érdekében, hogy ezek a projektek együttes erővel, szinergiában hasznosulhassanak.

A biotechnológiai üzletfejlesztést csak olyan szakemberek tudják megvalósítani, akik maguk is művelik a biotechnológiát, illetve tisztában vannak az üzletfejlesztés, innovációmenedzsment alapjaival és megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ez a potenciál a BIOTech FIEK-ben részben már most is megvan.

Célunk az, hogy jelenlegi K+F+I kompetenciáinkkal a következő 2-3 évben a biotechnológiai szerződéses kutatószervezetek[1] nemzetközi szintű versenytársaivá váljunk annak érdekében, hogy a hazai és nemzetközi megrendelőktől jelentős árbevételt hozó megbízásokat kapjunk és azokat sikerrel teljesítsük.

Ezt a célt támogatják a jelenleg folyamatban levő, illetve benyújtott és ipari partnerekkel együttesen megvalósuló közös pályázataink (pl. FIEK, VKE, ELTE-BME közös gyógyszer-biotechnológiai mesterképzés, Fehérjetudomány és alkalmazásai Nemzeti Program, Kiválósági Pályázat – Diagnosztika és Terápia program). Ezekkel a projektekkel és az ezekben a projektekben közreműködő kutatókkal a szellemi kapacitásnak olyan kritikus tömege (kutatói létszám, kutatási eredmény) jöhet létre, amely nemzetközi mércével is egyedülálló. (Fontos hangsúlyozni, hogy a felsorolt pályázatokat a Támogató azért nyújtotta, hogy az ELTE azok segítségével új kapacitást teremtsen, azaz erősödjön az ipari, esetünkben a biotechnológiai, gyógyszeripari és egészségipari kapcsolata és ezekről a területekről bevételhez jusson.)

Az ELTE Biotechnológia FIEK által kínált előnyök

A fent részletezett felfogásban építkező BIOTech FIEK egyaránt előnyös (1) az ügyfelek, (2) a résztvevő kutatók és (3) az ELTE számára.

A BIOTech FIEK célja a projekt résztvevői közötti kommunikáció segítése, a szervezési és adminisztratív feladatok megoldásában való segítségnyújtás a projekt teljes időtartamán keresztül, ami a projektek sikeres megvalósítását biztosítja.

1.

A BIOTech FIEK előnyös a biotechnológiai K+F+I megrendelő (ügyfél) számára, mert ún. „egy-ablakos” ügyintézést biztosít, azaz a csatlakozó intézmények és kutatócsoportok biotechnológiai kompetenciáit (tudományos és metodikai szakértelem, eszközpark, és az ipari megrendelések iránti motiváció) összegyűjti és abból pénzügyi, üzletfejlesztő, jogi és innováció menedzsment szakértők bevonásával biotechnológiai portfóliót készít. Az érdeklődő ügyfél a BIOTech FIEK menedzsmenttel egyeztet, amely megkeresi az igényelt K+F+I témában leginkább szakértő kutatócsoportot vagy kutatócsoportokat és velük, ill. a megrendelővel közösen lefolytatja azokat az egyeztetéseket, amelyek végén a projekt körvonalazódik.

Ezt követően megtervezi a megbízás teljesítését, azaz feladatleírást és feladat megosztást készít, kockázat értékelési és kezelési tervet dolgoz ki, elemzi a szellemi tulajdon védelemmel és üzleti hasznosítással kapcsolatos kérdéseket és meghatározza a feladat elvégzéséhez szükséges időkeretet és költségvetést. A menedzsment ebbe a folyamatba hazai és nemzetközi szakértőket vonhat be. A menedzsment lefolytatja a szerződéskötéssel kapcsolatos jogi és pénzügyi egyeztetéseket és előkészíti a szerződéskötést.

2.

A BIOTech FIEK előnyös a kutatók számára, mivel tovább serkenti az együttműködések lehetőségét és potenciálját. Egy-egy diagnosztikai metodika kidolgozása, vagy egy új gyógyszermolekula-jelölt előállítása nem képzelhető el egyetlen csoport munkájával. Ezeket az összetett kutatás-fejlesztéseket csak közösen lehet megvalósítani a külön helyeken rendelkezésre álló kapacitások integrálásával. Az ELTE BIOTech FIEK ennek rendszert tud teremteni, elsőként ezen a szakterületen.

Ha egy ipari partner közvetlenül a kutatót keresi meg, a kutató a fent leírt folyamatokban támogatást kap a BIOTech FIEK-től, és ezzel szakszerűbben, hatékonyabban és gyorsabban köthet szerződést, végezheti el a feladatot.

3.

A BIOTech FIEK az ELTE számára előnyös: fokozódhat a műszerpark és a tudás kapacitás kihasználtsága, valamint jelentősen emelkedhet az ipari/külső megrendelésekből származó árbevétel, ami illeszkedik az ELTE hosszú távú fejlesztési koncepciójához, és egyben az ELTE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott 3. missziójának teljesítéséhez is hozzájárul.

A BIOTech FIEK humán erőforrás és infrastrukturális alapjai

A BIOTech FIEK elsőként azokra a kutatócsoportokra épül, amelyek a közelmúltban jelentős és a biotechnológiához kapcsolódó NKFIH (FIEK, VKE, NAP), EMMI/ITM (Kiválósági Pályázat) támogatásban részesültek és ennek megfelelően nyitottak az ipari együttműködésre.

Az ELTE Lágymányosi Campusa, az MTA TTK több kutatócsoportja az elmúlt időszak jelentős mértékű állami támogatásaiból a legmagasabb színvonalú (gyógyszeripari elvárásoknak is megfelelő) műszereket vásárolt. Mindezeket a hazai és nemzetközi szinten is legmagasabban képzett szakértő biológus és szerves kémikus kutatók működtetik. A műszereket a jelenlegi laboratóriumokban üzemeltetik, ill. az ELTE esetén új épületet, épületszárnyat és azokban a legkorszerűbb laboratóriumokat terveznek létrehozni. Az infrastruktúra kialakításában (eszközpark, laboratóriumok) az ELTE és a Richter Gedeon Nyrt szakértő munkatársai működtek együtt. Fontos eleme a 21. századi biotechnológiai K+F+I fejlesztéseknek az a bioinformatikai szakértelem, amely a BIOTech FIEK esetében már kialakult, a bioinformatikai szakértők hatékonyan támogatják a nagy adatmennyiséget generáló kutatók munkáját.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a felsorolt intézményekben rendelkezésre áll az a kritikus tudás és eszközpark, amely a BIOTech FIEK működésének alapját jelenti. A kisebb megrendelők szempontjából ezek a kapacitások elegendőnek tűnnek. A Richter Gedeon szakértői jelezték, hogy jelenleg 12-14 olyan kutatás-fejlesztést végeztetnek, többségükben külföldi CRO-val, amelyeket szívesen hoznának Magyarországra, ill. az ELTE-re (ezek évi értéke mintegy 1 mrd forint). Az ilyen nagyobb igények kezeléséhez még további fejlesztések és erőforrások szükségesek (hogy a fejlesztések GMP/GLP[2] szinten tudjanak megvalósulni), ugyanakkor a Richter szakértőire támaszkodhatunk ebben a folyamatban is.

Az ELTE BIOTech FIEK törekszik a kutatói utánpótlás kérdésének megoldására. Ezzel kapcsolatban támaszkodhat a 2018 őszén induló gyógyszer-biotechnológus MSc-re (kapcsolódó laboratórium és HR), valamint a tervezett és 2019 őszén indításra kerülő bioinformatikai MSc létrehozására.

Végezetül, le kell szögeznünk, hogy törekvésünk az ELTE Intézményfejlesztési tervéhez szorosan kapcsolódik, és az ELTE pénzügyi stabilitását, működőképességét jelentősen javíthatja. Mindezek mellett egyértelműen megfelel a Kormány elvárásainak.

Menedzsment

 • Dr. Kacskovics Imre, az MTA doktora, igazgató
 • Molnár Judit projektmenedzser
 • Gleb Solomentsev, üzletfejlesztési tanácsadó

A projekt résztvevői:

 • Dr. Buday László akadémikus, igazgató, MTA TTK Enzimológiai Intézet
 • Dr. Kotchy András az MTA Doktora igazgató, Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zrt
 • Dr. Kovács Péter igazgató, CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft
 • Dr. Bogsch Erik főosztályvezető, Richter Gedeon Nyrt, Biotechnológiai Kutatási és Fejlesztési Főosztály
 • Dr. Perczel András akadémikus, egyetemi tanár, ELTE TTK
 • Dr. Nyitray László, az MTA Doktora, egyetemi tanár, ELTE TTK
 • Dr. Keserű György, az MTA Doktora, tudományos tanácsadó, MTA TTK
 • Dr. Szolyák Tamás főigazgató-helyettes, OGYÉI
 • Dr. Fürjes Balázs igazgató, EIT eHealth

A BIOTech FIEK hazai és potenciális külföldi szakértői

A biotechnológiai, ill. gyógyszeripari üzletfejlesztésben együttműködő partnerek az EIT eHealth, az OGYÉI szakértői. Fontos elem a BIOTech FIEK nemzetköziesítése, amelyben fontos szereplő az eHealth, valamint egyéb privát szakértő cégek (pl. http://www.sp-patent.de/patent-attorneys/team/graf-von-stosch.html; https://www.dlapiper.com/en/us/people/g/john-garvey-m/; http://www.immbicon.de/).

[1] Contract Research Organization (CRO): a szerződéses kutatószervezet olyan szervezet, amely szerződéses alapon kiszervezett kutatási szolgáltatások formájában támogatja a gyógyszeripari, biotechnológiai fejlesztéseket. A CRO olyan szolgáltatásokat nyújthat, mint a biofarmakológiai- vagy biológiai metodikák fejlesztése, preklinikai kutatás. A CRO-k költséghatékonyabb megoldást kínálnak az egyre komplexebb tudást igénylő gyógyszerfejlesztések kapcsán, amelyek valamennyi elemét egyetlen gyógyszergyárban sem lehet manapság megvalósítani.

[2] GMP (Good Manufacturing Practice, Jó Gyártási Gyakorlat): alkalmazása a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el. Két fő eleme a szabályzott gyártási műveletek, és a szabályzott ellenőrzés, melyek egymást kölcsönösen kiegészítik. GLP (Good Laboratory Practice – Jó Laboratóriumi Gyakorlat), mely biztosítja a termeléstől független, átfogóan megtervezett és helyesen kivitelezett ellenőrző eljárásokat.