Szakmai Felügyelő Testület

Szakmai Felügyelő Testület

Dr. Szalay Péter, a Testület Elnöke, az ELTE tudományos rektorhelyettese

Végzettség:

  • okleveles vegyész, 1986, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Tudományos fokozat:

  • doktori fokozat (PhD), Bécsi Egyetem, 1989
  • kémia tudomány kandidátusa, 1991
  • MTA doktora, 1999
  • Habilitált doktor, ELTE, 2001

Munkahelyek, beosztások:

  • 1986-1988: tudományos ügyintéző, Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Kémiai Laboratórium
  • 1988-1990: egyetemi tanársegéd, ugyanott
  • 1990-1994: egyetemi adjunktus, ugyanott
  • 1994 –2003: egyetemi docens, ugyanott
  • 2003 - : egyetemi tanár, ugyanott
  • 2005 július 15. - december 31.: a Kémiai Intézet megbízott igazgatója
  • 2006-2008: az ELTE Kémiai Intézet igazgatója
  • 2008-2010: az ELTE Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék tanszékvezetője
  • 2009- : az ELTE Elméleti Kémiai Laboratórium vezetője
  • 2012-2015 : az ELTE Bolyai Kollégium igazgatója
  • 2015- : az ELTE tudományos ügyekért felelős rektorhelyettese

Közben:

  • 1986-1989: doktori ösztöndíjas a Bécsi Egyetem Elméleti Kémiai Intézetében (Prof. Hans Lischka)
  • 1991-1993: posztdoktori kutatóasszisztens, Kvantumelméleti Kutatócsoport, Floridai Egyetem, Gainesville, Florida, USA (Prof. Rodney Bartlett)
  • 1996-1997: tudományos vendégmunkatárs, Universität Mainz, Institut für Physikalische Chemie, Mainz, Németország
  • 2003-2004: Fulbright ösztöndíjas, Fizikai Kémiai Intézet, Texasi Egyetem, Austin, Texas, USA (Prof. John Stanton)
  • 2008: Vendégprofesszor, Reims-i Egyetem, Reims, Franciaország
  • 2009: Vendégprofesszor, Reims-i Egyetem, Reims, Franciaország
  • 2010-2011: Vendégprofesszor, University of Florida, Quantum Theory Projekt, USA

Elismerés, kitüntetés:

  • Széchenyi-díj, 2017 megosztva Fogarasi Gézával (, aki a kémiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szervetlen Kémiai Tanszékének professor emeritusa;) és Császár Attilával (, aki kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoportjának vezetője)
  • „Polányi Mihály díj, 2015;
  • „Magyar Felsőoktatásért” emlékplakett, 2010;
  • HAESF ösztöndíjas (2010-2011);
  • Fulbright kutatói ösztöndíj (2003-2004);
  • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002);
  • A Magyar Kémikusok Egyesülete „Kiváló Egyesületi Munkáért” oklevél (2000).

Publikációs listák:

Dr. Szabó István, innovációs és általános elnökhelyettes - NKFIH

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tagja, közgazdász, elnökhelyettes 2018. október 1-től. Korábban az Emberi Erőforrások Minisztérium Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztályát vezette 2017. januártól, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Elemzési és Információs Főosztályát, ahol széles körű ismeretekre tett szert a kutatási infrastruktúrák terén a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv projekt vezetőjeként.

Dr. Buday László, igazgató - MTA TTK

Végzettség:

  • általános orvos, 1988, Semmelweis OTE biológiai tudományok kandidátusa, 1991
  • MTA doktora, 1998
  • Med. Habil, 2000

Munkahely:

  • MTA SZBK Enzimológia Intézet
  •  Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai  és Pathobiokémiai Intézet (2009 július 1-től részállású egyetemi tanár)

Eddigi beosztásai: 

  • 1985-1988 fizetett demostrátor
  •  1988-1991 egyetemi gyakornok
  •  1991-1994 egyetemi tanársegéd
  •  1994-1999 egyetemi adjunktus
  •  1999- 2008 egyetemi docens
  •  2008- 2009 egyetemi tanár
  •  2009- egyetemi tanár (részállás, SE)
  •  2009 tudományos tanácsadó
  •  2010- igazgató

Kitüntetések:

  • 1987 Madzsar József-díj (SOTE)
  • 1998-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
  •  1999 Richter Gedeon-díj (Semmelweis Egyetem)
  •  2001-2004 Széchenyi István Ösztöndíj
  •  2008 Kiváló Diákköri nevelő (Semmelweis Egyetem)
  •  2009 Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikereszt
  •  2012 Tankó Béla-díj (Magyar Biokémiai Egyesület)

Publikációk:

  • Publikációk száma: 55
  • Össz impakt faktor: kb. 307
  • Publikációkra kapott független hivatkozások száma: kb. 4000
  • Publikációkra kapott összes hivatkozások száma: kb. 4400
  • H-index: 23

Dr. Kotschy András, cégvezető - SERVIER Zrt.

Kotschy András a Servier Kutatóintézet igazgatója. A PhD-fokozat megszerzését követően 1995-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozott. Az évek során végigjárta a ranglétrát az egyetemi docens beosztásig és megszerezte habilitációját. Kutatási területe új átmenetifém katalízált szintetikus eljárások kifejlesztése, és heterociklusos kémiai alkalmazása volt. Eredményeire építve 2008-ban megszerezte az MTA doktora fokozatot.

2007-ben csatlakozott az akkor induló Servier Kutatóintézethez a Felfedező Kémiai divízió igazgatójaként. 2015 óta az kutatóintézet igazgatója. 2007 óta több gyógyszerkutatási projektet vezetett onkológiai és metabolizmus betegségek területén. Kotschy András 57 közleménye 1000 feletti független hivatkozást kapott. Ezen kívül 1 könyv, 2 könyvfejezet és 15 szabadalom társszerzője. Több tudományos díj és ösztöndíj nyertese.

Dr. Kovács Péter, ügyvezető - CRU Kft.