Az extracellulális NM23 szerepe

A kutatócsoport vezetője: VELLAINÉ TAKÁCS KRISZTINA

2019.03.19.
Az extracellulális NM23 szerepe

Kutatási koncepció

Az NM23-H1 volt az elsőként azonosított metasztázis inhibitor gén. Napjainkban fény derült arra, hogy az NM23 fehérje homológok bizonyos tumortípusokban (pl. emlőkarcinóma) megjelennek a beteg szérumában. Hematológiai eredetű tumorok (pl. AML) esetén a magas szérum NM23-H1 szint a rossz prognózis jele. Azonban ezen fehérje tumorsejtekből az extracelluláris térbe való kijutásának mechanizmusa nem ismert. Kérdés, hogy az extracelluláris NM23 izoformák potenciális biomarkerekként hasznosíthatók-e. Éppen ezért célunk annak vizsgálata, hogy a szérumban detektálható NM23 valóban a daganatsejtekből származik-e, a tumorsejtek a tumorprogresszió mely fázisában, milyen mechanizmussal és miért juttatják ki az NM23-at az extracelluláris térbe (pl. exocitózis, exoszóma szekréció), és mi az itt betöltött szerepe. Munkánk során modellként FLAG::NM23-H1-gyel, MYC::NM23-H2-vel és kontroll vektorral transzfektált MDA-MB-231T invazív emlőkarcinóma sejtvonalat használunk. Ezen transzfektált sejtvonalakból mikrovezikula és exoszóma frakciókat izolálunk. A vezikula frakciókat sejtfelszíni markerek alapján áramlási citometriával jellemezzük, majd a sejtvonalak felülúszójából származó, abból elválasztott extracelluláris frakciókban (mikrovezikulák, exoszómák) Western blottal és áramlási citometriával vizsgáljuk a fúziós fehérjék megjelenését.

A rendelkezésünkre álló colorectalis daganatos betegek szérumában ELISA (Enzyme-linked immuno sorbent assay) technika segítségével vizsgáljuk az  NM23-H1 szintet. Fő kérdésünk, hogy a szérum NM23 szint ebben a tumor típusban korrelál-e a metasztázis megjelenésével.

Kutatási szolgáltatások

  • ELISA és Western-blot technikákkal történő mérés

Emberi erőforrások

  • Vellainé Takács Krisztina egyetemi docens
  • Mátyási Barbara PhD-hallgató

A kutatócsoport friss publikációi

1. The dosage-dependent effect exerted by the NM23-H1/H2 homolog NDK-1 on distal tip cell migration in C. elegans.

Farkas Z, Fancsalszky L, Saskői É, Gráf A, Tárnok K, Mehta A, Takács-Vellai K., Lab Invest. 2018 Feb;98(2):182-189.

2. Nucleoside diphosphate kinases (NDPKs) in animal development.

Takács-Vellai K, Vellai T, Farkas Z, Mehta A.

Cell Mol Life Sci. 2015 Apr;72(8):1447-62.

3. The metastasis suppressor Nm23 as a modulator of Ras/ERK signaling.

Takács-Vellai K., J Mol Signal. 2014 May 12;9:4.

4. NDK-1, the homolog of NM23-H1/H2 regulates cell migration and apoptotic engulfment in C. elegans.

Fancsalszky L, Monostori E, Farkas Z, Pourkarimi E, Masoudi N, Hargitai B, Bosnar MH, Deželjin M, Zsákai A, Vellai T, Mehta A, Takács-Vellai K.

PLoS One. 2014 Mar 21;9(3):e92687.

5. The NM23-H1/H2 homolog NDK-1 is required for full activation of Ras signaling in C. elegans.

Masoudi N, Fancsalszky L, Pourkarimi E, Vellai T, Alexa A, Reményi A, Gartner A, Mehta A, Takács-Vellai K.

Development. 2013 Aug;140(16):3486-95.

Laboratóriumok, helyiségek

ELTE TTK, Embertani Tanszék, 4-226. labor

Műszerpark

Bio-Rad iMarkTM Microplate Reader