Az Alzheimer-kór (AD) állatmodelljeiből származó proteomikai markerek komplettálása

A kutatócsoport vezetője: KARDOS JÓZSEF

Az Alzheimer-kór (AD) állatmodelljeiből származó proteomikai markerek komplettálása
Kutatócsoportunk feladata, hogy a neurodegeneratív betegségek korai molekuláris biomarkereit tárja fel a genom, a proteom, és a transzkriptom szintjén a betegségek állatkísérleti modelljeiben.

A biomarker várományos molekulákat transzláljuk az emberi betegségre klinikai minták segítségével. Kiemelten foglalkozunk ezen belül az Alzheimer-kórral és az időskori demenciákkal. Feladatunk az idegrendszeri betegségekre liquid-biopsy technológiák kidolgozása, RNS-oligók és oligopeptidek mérésének magvalósítása testfolyadékokból.

A csoport metodikai repertoárja széleskörű, a molekuláris biológiai, biofizikai módszerektől az in vivo állatkísérletekig terjed a résztvevők biológus, biofizikus, vegyészmérnök és bioinformatikus képzettségének, és a technikai háttérnek  köszönhetően. A teljesség igénye nélkül: rekombináns DNS munka, fehérje expresszió eukarióta és prokarióta rendszerekben, fehérjetisztítás- és analitika, spektroszkópiai és biofizikai mérési módszerek fehérjeszerkezet és molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára, fluoreszcens áramlási citometria (FACS), proteomikai módszerek (2D-DIGE, bioinformatikai elemzések, hálózatépítés, in silico modellezés), konfokális- és elektronmikroszkópia, egysejt-harvesting (beleértve a lineáris amplifikálást PCR és egysejtszekvenálás céljából), szövettani technológiák, mikrodialízis és elektrofiziológia altatott és szabadonmozgó állatokon, neurotranszmitterek analitikai mérése.