Antitest szűrés a legkorszerűbb technológiákkal

2022.04.25.
Antitest szűrés a legkorszerűbb technológiákkal
Az NKFIH támogatásával, az ELTE konzorciumvezetésével létrejött projekt biztosítja a COVID-19 járványt okozó SARS-CoV-2 vírus és az ellene termelt ellenanyag kimutatására alkalmas nagy áteresztőképességű diagnosztikai eljárások kidolgozását és megvalósítását.

A projekt eredményeképpen az ELTE lágymányosi kampuszán olyan tesztelési kapacitás elindítását tudjuk megalapozni, ami a jelenlegi és jövőbeli pandémiás helyzetekben képes lesz rövid idő alatt több ezer fő rendszeres járványügyi szűrését megvalósítani. A létrejövő tesztközpontban olyan mintavételezési és detektálási eljárásokat fogunk használni, amelyek lehetővé teszik, hogy a

rendszeres, szűrési céllal végrehajtott tesztelést rendkívül költséghatékonyan tudjuk végrehajtani.

A koronavírus detektálásához a vírus RNS-t mutatjuk ki költséghatékony és nagy áteresztőképes rendszerekben. Ennek keretében alkalmazzuk a hurok-mediált izotermális amplifikáción (LAMP) alapuló detektálást (a standard RT-QPCR mellett). A közel két évtizede kifejlesztett, az RNS-genomú vírusok alkalmazására használható, reverz transzkripciót (RT) is magába foglaló RT-LAMP módszert már számos más patogén esetében sikeresen használták diagnosztikai vizsgálatokra.

Koronavírus specifikus antitestek kimutatására ELISA technikát alkalmazzunk.

Ezáltal információt kapunk arról, kik estek már át a fertőzésen, ill. mennyire volt hatékony a Covid-19 védőoltottak immunválasza, mert a SARS-CoV-2 specifikus antitestek csak bennük jelennek meg. Szérumból történő kimutatásuk alapvető fontosságú diagnosztikai eszköz. Az ELISA előnye, hogy nagy számú minta vizsgálható egyidejűleg és nem igényel speciális laboratóriumi felszerelést, ezért a tömeges szűrés kiváló eszköze lehet. Ennek az eljárásnak a sarokköve, hogy a betegek vérében lévő koronavírus specifikus antitestek koncentrációját, különös tekintettel a vírus ún. tüskefehérjéjét (spike-protein, S-protein), ill. receptor kötő doménjét (RBD) felismerő antitestekre (amelyektől leginkább várható a vírusneutralizáló, fertőzést megelőző/csökkentő hatás) meghatározzuk. A módszerrel a koronavírus-specifikus antitestek szintje is mérhető, melyből (kellő számú adat birtokában) következtetni lehet majd a védettség mértékére is. 

A jelenlegi pandémiás helyzetben és az egyre újabb SARS-CoV-2 variánsok mellett nem lehet egyértelműen megjelölni azt a SARS-CoV-2 specifikus antitest titer (koncentráció) értéket, amelynél, ne alakulna ki Covid-19. Mindazonáltal a magasabb titer az immunválasz megfelelő mértékű válaszára utal, akár a védőoltás, akár a természetes SARS-CoV-2 fertőzés következtében aktiválódott. Ismert az is, hogy a magasabb titer a jelenleg elterjedt SARS-CoV-2 variánsok (delta, omikron) esetén általában védettséget biztosít a súlyosabb Covid-19 kialakulása ellen. Jelenlegi ismereteink birtokában ez az egyetlen könnyen és elérhető áron elvégezhető vizsgálat, ami ezzel kapcsolatban érdemi információt szolgáltat.

Az ELTE és a bevont partnerek (DPC, PTE) együttműködése révén a fenti módszerek fejlesztése validált módon történik meg.

A létrejövő tesztközpontban a detektálási eljárások további fejlesztése mellett megalapozzuk a tesztközpont kialakításával együtt járó logisztikai kivitelezést is (számítógépes nyilvántartási- és ügyfél értesítési rendszerek fejlesztése, a megfelelő állami rendszerekhez való kapcsolódás feltételeinek megteremtése). A tesztrendszer saját gyártású elemeiből összeállított reagenseket a már beállított protokollok segítségével teszteljük és a részt vevő partnerek bevonása mellett validáljuk. A fenti beállítások és házilag előállított reagenskészleteink segítségével nagy léptékű és költséghatékony szűrési módszereket adaptálunk. Mindezen kapacitások kiépítése könnyen alkalmazkodó technológiai hátteret biztosít és szükség esetén más célpontok esetében is felhasználható fejlesztést jelent. A kidolgozott laboratóriumi és tesztelési protokollok technológia transzferével akár az országos kapacitások is tovább bővíthetők.

A projektről

  • A projekt azonosítója: 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00005, 2021.04.01 – 2023.03.31.
  • A projekt célja: A COVID-19 járványt okozó SARS-CoV-2 vírus és az ellene termelt ellenanyag kimutatására alkalmas olyan, nagy áteresztőképességű diagnosztikai eljárások kidolgozása, melyek hazai előállítású reagenseket alkalmaznak.
  • Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
  • Konzorciumi tagok: Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (DPC), ImmunoGenes-ABS Zrt. (IMG), Pécsi Tudományegyetem (PTE)
  • Projekt szerződött támogatási összege: 350.000.000,- Ft
  • Projekt szerződött összköltsége: 360.359.360,- Ft