EPHB1 receptor tirozin kináz azonosítása daganat-biomarkerként

A kutatócsoport vezetője: BUDAY LÁSZLÓ

EPHB1 receptor tirozin kináz azonosítása daganat-biomarkerként

Kutatási koncepció

A receptor tirozin kinázokkal működő jelpályák igen gyakran sérülnek daganatos betegségekben, ezért a jelpálya egyes komponenseinek vizsgálata általában alkalmas a daganat súlyosságának, illetve a betegség kimenetelének megállapítására. Irodalmi adatok alapján az EphB1 számos daganatféleségben alulexpresszálódik, míg a Tks4 génje túlexpresszálódik. Munkacsoportunk olyan kvantitatív eljárást kíván kidolgozni és validálni, amellyel megbízhatóan meghatározható az emberi EphB1, illetve Tks4 gének expressziója különböző egészséges és tumor szövetekben.

Kutatási szolgáltatások

  • Kvalitatív PCR mérések

Emberi erőforrások

  • Buday László egyetemi tanár
  • Szeder Bálint PhD-hallgató
  • Merő Bálint PhD-hallgató

A kutatócsoport friss publikációi

1. The scaffold protein Tks4 is required for the differentiation of mesenchymal stromal cells (MSCs) into adipogenic and osteogenic lineages. Dülk M, Kudlik G, Fekete A, Ernszt D, Kvell K, Pongrácz JE, Merő BL, Szeder B, Radnai L, Geiszt M, Csécsy DE, Kovács T, Uher F, Lányi Á, Vas V, Buday L.  Sci Rep. 2016 Oct 6;6:34280. doi: 10.1038/srep34280.

2. Accumulation of the PX domain mutant Frank-ter Haar syndrome protein Tks4 in aggresomes. Ádám C, Fekete A, Bőgel G, Németh Z, Tőkési N, Ovádi J, Liliom K, Pesti S, Geiszt M, Buday L. Cell Commun Signal. 2015 Jul 17;13:33. doi: 10.1186/s12964-015-0108-8.

Laboratóriumok, helyiségek

Irodahelyiségek, laboratóriumok

Műszerpark

LSM-710 Lézer konfokális mikroszkóp

Leica STED mikroszkóp